ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASI

Atık hacmindeki artış, dünya nüfusunun artmasına paraleldir ve büyük çevresel yıkımlara neden olur. Daha temiz bir dünyayı gelecek nesillere bırakabilmek için teknolojiye ve yeniliğe daha fazla yatırım yapmak gerekiyor.

Campak Group olarak, sosyo-kültürel yapılara ve ihtiyaçlara bağlı olarak şehirlerdeki katı atıkların düzenli toplanması ve taşınmasında özel çözümler üretiyoruz.

Atık ve fiziksel koşulların türüne göre belirlenen en gelişmiş araç ve ekipmanları kullanarak daha verimli hizmet sunmaktayız.

Atık toplama sırasında, bölgedeki insanlar için atık konusunda bilinçlenmeyi artırmak ve çevrenin korunması için teknolojiden maksimum faydalanmak ana hedeflerimiz arasındadır.

 

KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU KURMAK VE İŞLETMEK

Atık taşımacılığı sırasında ortaya çıkan operasyonel ve çevresel problemleri en aza indirmeyi amaçlayan şehir yönetimi, son yıllarda katı atık transfer istasyonlarına büyük ilgi duyulmaktadır..

Atık toplama şirketlerinin işletme maliyetleri, daha verimli hale getirilen kasabaların temizlenmesinin yanı sıra kurduğumuz ve işlettiğimiz atık transfer istasyonları aracılığıyla azaltılıyor.

 

AMBALAJ ATIKLARI VE GERİ DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ

Evsel atıkların içeriğine göre ayrıştırılmasının yanı sıra, hanelerden ve işyerlerinden haftanın belirli günlerinde toplanan tesislerde geri dönüşümlü atıklar özel çantalar vasıtasıyla ayrılıyor. Ayırma işleminden sonra, atıkların içeriğine bağlı olarak geri dönüşüm tesisindeki işlemler yoluyla atıklar ekonomiye yeniden entegre ediliyor.

 

KOMPOST TESİSİ YÖNETİMİ

Evsel atıkların % 50'si kasabalarda organik atıklar içeriyor. Organik atıklar, işlemler sonrasında yüksek verimlilikte olan tarımda gübre olarak kullanılmaktadır.

Campak olarak tesislerimizdeki organik atıkları, tarımda kompost olarak kullanmaya çalışıyoruz. Bu sistem sayesinde ekonomiye büyük katkı sağlanmış, aynı zamanda depolama alanındaki atıkların miktarı azaltılmıştır.

 

MARİNA VE DENİZ TEMİZLİĞİ

Deniz kıyılarının ve deniz bölgelerinin temizliğinin önemi, deniz trafiğinin artması ve sahil kullanımının önemli ölçüde artmasına neden olmuştur.

Özel araçlarla sahillerin temizlenmesinin yanısıra tesislerimizde gemilerden gelen deniz atıklarının toplanması ve arıtılması sağlanmaktadır. Atıklar genel atık olarak arıtıldıktan sonra elenir.

 

İNŞAAT YIKIM ATIKLARININ BERTARAFI

İnşaat sektöründeki büyüme ile yıkım atıklarının toplanması, taşınması ve geri dönüşümü zorunluluktur.

Toplanan yıkım atıklarını tesislerimizde yeniden işliyoruz ve atıklar pek çok sektörde kullanılmak üzere ekonomiye yeniden entegre ediliyor.

 

TEHLİKELİ ATIKLARININ BERTARAFI

Tehlikeli atıkların toplanması, depolanması ve bertarafı, insan sağlığına zarar vermesi nedeniyle uluslararası kurallara göre yapılır.

 

ELEKTRONİK ATIKLARININ BERTARAFI

Elektronik atıklar belli periyodlardan elden çıkaartılıp güvenli alanlarda depolanır.

Bunun yanı sıra uzman ekiplerimiz, geri dönüşüm için doğadaki hasarları en aza indirgemek için elektronik atıklar üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca tüketilemeyen elektronik atıkları doğaya zarar vermeden imha ediyoruz.

 

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

Tıbbı atıkların evrensel atıklarla toplanması ve taşınması  Dünya Sağlık Örgütüne göre riskler taşımaktadır.

Otoklav sistemi ile araçlarla sterilize edilmiş ve zararsız olarak toplanan tıbbi atıklar. tıbbi atıkların zararlı etkilerini tamamen arındırmakta ve atıklar atılmak için düzenli depolama alanına aktarılmaktadır.

 

DÖKÜM SAHASI YÖNETİMİ

Atık yönetimi hiyerarşisinde son adım atıkların insan sağlığına ve doğasına zarar vermeden uygun tekniklerle atılmasıdır.

Atık sızıntıları ayrıca, Membran Biyoreaktör + NF arındırma teknolojisi ile havaya, toprağa, suya ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermeyen özel alan olarak inşa edilen depolama alanlarına doğaya zarar vermeden atılmaktadır.

Düzenli depolamayla oluşan saklama gazı, gaz bacası ile toplanarak enerji olarak kullanılabilir.