İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Kurum veya organizasyonların hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri yerine getirebilecek yeterli sayıda nitelikli elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi faaliyetlerinin tümünü ifade eden "İnsan Kaynakları Yönetimi" hizmetini sunmaktadır.